MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Výživa seniorů
Výživa má v každém věku určitá specifika. Nejinak je tomu u seniorů. Nutriční potřeby seniorů se liší od potřeb osob v produktivním věku v několika oblastech.......
Zdroj: www.fzv.cz
 
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

Příspěvek na péči
http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek
 
Zajímavé odkazy

Zdravotně sociální služby Turnov děkují touto cestou všem nejmenovaným občanům Turnova a spádových obcí za vlnu solidarity při šití a darování roušek pro naše zařízení, které používají jak naši zaměstnanci, tak i z částu byly použity i pro seniory, kteří nemají rodinné příslušníky, kteří by jim mohli zajistit roušky vlastní. Velice si toho vážíme a všem velké poděkování.

 
Domov důchodců Pohoda
Domov důchodců Pohoda - Turnov
 
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Odlehčovací služba

28. října 812, 511 01 Turnov

Poskytuje pobytové a odlehčovací služby osobám, které mají sníženou soběstačnost.

 
Terénní pečovatelská služba
úsek 28. října, úsek Žižkova, úsek Výšinka
úsek 28. října

28. října 812, 511 01 Turnov

Poskytuje pečovatelské služby
osobám se sníženou soběstačností
v jejich přirozeném prostředí domova.
   
Pečovatleská služba
 

úsek Žižkova

byty se zvláštním určením

Žižkova 2030-2032,2047
511 01 Turnov


V těchto bytech zajišťujeme
pečovatelské služby.

 
 úsek Výšinka

    byty se zvláštním určením
 

   Granátová 1897, 511 01 Turnov

 V těchto bytech zajišťujeme
  pečovatelské služby.
Pečovatelská služba
   
Centrum denních služeb - domovinka
28. října 812, 511 01 Turnov

V Centru denních služeb
umožňujeme seniorům aktivně trávit část dne ve společnosti svých vrstevníků.

Aktivizační činnost je zaměřena na podporu soběstačnosti, procvičování fyzických a psychických schopností seniorů.

Klub aktivních seniorů - KAS
Volnočasové aktivity pro seniory z Turnova a okolí, kteří mají zájem se scházet a trávit společně čas při zájmové činnosti, která jim bude nejlépe vyhovovat. Klub aktivních seniorů
Základní činnosti sociálních služeb jsou v roce 2020 podpořeny

LIBERECKÝM KRAJEM

na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV
č. OLP/812/2020

MĚSTEM TURNOV

na základě Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby v obecném hospodářském zájmu
č.OLP/01/2020

_______________________________________________________________________

Pokud se rozhodnete podpořit Zdravotně sociální služby Turnov jakoukoliv finanční částkou, s vděčností dar přijmeme na základě darovací smlouvy.